Swimming Team Aalter ondertekent met enthousiasme de Panathlon-verklaring van de Vlaamse Sportfederatie.

Samen met onze eigen clubwaarden ambiëren wij het juiste antwoord te bieden voor (top-)sport in een verantwoord maatschappelijk kader en zo ons steentje bij te dragen aan de samenleving.

Verantwoordelijkheid

De club tracht om succesvol te zijn, zonder zijn omgeving te vergeten.

De club beseft dat hij er voor iedereen moet zijn, ook de zwakkeren in de maatschappij en streeft daarom het ideaal van de “reputable businessman” na. De club neemt de handschoen op wat betreft zijn verantwoordelijkheid in de regio en tracht op alle vlakken een voorbeeld te zijn voor zijn omgeving, ze onderwerpt zijn werking dan ook steeds aan een maatschappelijke toets.

Vertrouwen

Geloof in jezelf, wij geloven in jou!

Kennis van je eigen krachten, altijd in jezelf geloven, een continu verlangen om te winnen, vol goede moed het gevecht blijven aangaan en obstakels te lijf gaan: dit zijn de kwaliteiten van Swimming Team Aalter. Nooit twijfelen aan je eigen kwaliteiten en sterke punten en keer op keer hieruit moed putten, ook bij een mindere dag.

Communicatie

Zonder woorden hoort niemand je boodschap.

We proberen steeds opnieuw duidelijk, eenduidig en tijdig te communiceren. Via verschillende platformen proberen we een maximum aan mensen te bereiken om met trots over onze werking te vertellen, maar ook de zwemsport steeds opnieuw in een positief daglicht te stellen.

Respect

Fair play is the only way to play.

Elkaar eerlijk behandelen, respect tonen voor de tegenstander, tolerant zijn, integratie en “fair play” bij verlies zijn waarden die hoog in het vaandel worden gedragen. Zowel in de eigen werking als wanneer men de kleuren van club verdedigt, primeren ten allen tijde deze waarden.

Rolmodel

De generatie van morgen

De club probeert niet alleen een rolmodel te zijn wat betreft zijn clubwerking, maar ook in zijn persoonlijkheden. Het karakter, de volharding en de werkwijze van zijn sporters en medewerkers moeten dan ook een lichtend voorbeeld kunnen zijn voor de generatie van morgen.

Financiële verantwoordelijkheid

Een goed huisvaderbeleid.De club beheren als “goede huisvader” is de sleutel tot een succesvol en langdurig bestaan. Door enkel maar uit te geven, wat je hebt verdiend, blijven de financiële balansen in de club positief zodat elk jaar opnieuw geïnvesteerd kan worden in de zwemsport.

Vreugde

Plezier is het basisingrediënt van succes in een sport.

Elke sporter die faalt vreugde uit zijn trainingen te halen of met tegenzin het water induikt, zal nooit de grootste deugd uit zijn sport halen: triomferen. Vreugde voelen en sportplezier uitdragen zijn een even groot deel van de club als water noodzakelijk is voor zwemmen.

Familie

Wij zijn een grote familie

Oude collega’s, vrienden, familie, supporters zijn altijd welkom in onze werking. De club beoogt en “open-deur” mentaliteit voor iedereen en beroept zich niet enkel op mensen wanneer het door mindere goede tijden gaat.

Innovatie

Het kan altijd nog beter.

Blijven kritisch zijn over je structuur en je werking, het is door continue te innoveren dat je kan blijven groeien. Samenwerkingen met andere clubs, interesse in zijn vak en het delen van informatie zijn slechte enkele zaken waardoor de club telkens op nieuw beter probeert te worden.

Partnership

Samenwerken maakt je sterker.

Eerlijkheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn hoekstenen van onze samenwerkingen. De club poogt met zijn partners een langdurige band op te bouwen en betrekt hen in hun werking. Het onderhoudt met eenzelfde zin voor samenwerking ook zijn banden met de gemeente en de federatie.