Structuur

ONZE DOELSTELLING

De club is een vzw die met vakkennis, middelen en activiteiten het streefdoel poogt te bereiken zonder enig winstbejag.

In de statuten wordt onze algemene doelstelling beschreven als de vereniging heeft tot doel de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al haar leden te bevorderen:

  • door de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod van de diverse disciplines binnen het zwemmen
  • voor alle leeftijden
  • zowel op recreatief als competitief vlak
  • binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader.

De vereniging mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voor vermelde ideële niet-winstgevende doelstellingen. Om deze doelstellingen te bereiken engageren tal van vrijwilligers zich om naast hun eigen professionele activiteiten, van de club een succesverhaal te maken.

De bakens worden uitgezet door de raad van bestuur, ondersteund door het sportief bestuur waar alle lesgevers, coördinatoren en hoofdtrainer de sportieve doelstellingen meer vorm geven. 

De vzw neemt elk jaar opnieuw de feedback van zijn leden ter harte, dit op de algemene vergadering. Transparantie in bestuur, in sportieve ambitie en in financieel beleid worden gezien als informatie waar leden recht op hebben. Wist je trouwens dat we op financieel vlak beroep doen op een externe boekhouder?

Het operationeel management van de club wordt gedragen door het dagelijks bestuur. In dit orgaan zetelt het secretariaat, onze API (aanspreekpunt integriteit), onze coördinatoren en de hoofdtrainer welke de club beheren als “goede huisvader”. 

Het dagelijks bestuur neemt beslissingen en beheert de club als “goede huisvader”. Op deze manier is een vlotte werking gegarandeerd.

Tot slot gaan ook heel wat vrijwilligers aan de slag in werkgroepen (evenementen, sponsoring…) of op het veld, zo denken we bijvoorbeeld aan afgevaardigden en officials op wedstrijden.

https://staalter.be/wp-content/uploads/2017/11/inner-vertical.jpg
De club tracht om succesvol te zijn, zonder zijn omgeving te vergeten.

De club beseft dat hij er voor iedereen moet zijn, ook de zwakkeren in de maatschappij en streeft daarom het ideaal van de "reputable businessman" na. De club neemt de handschoen op wat betreft zijn verantwoordelijkheid in de regio en tracht op alle vlakken een voorbeeld te zijn voor zijn omgeving, ze onderwerpt zijn werking dan ook steeds aan een maatschappelijke toets.
Fair play is the only way to play.

Elkaar eerlijk behandelen, respect tonen voor de tegenstander, tolerant zijn, integratie en "fair play" bij verlies zijn waarden die hoog in het vaandel worden gedragen. Zowel in de eigen werking als wanneer men de kleuren van club verdedigt, primeren ten allen tijde deze waarden.
Wij zijn een grote familie

Oude collega’s, vrienden, familie, supporters zijn altijd welkom in onze werking. De club beoogt en "open-deur" mentaliteit voor iedereen en beroept zich niet enkel op mensen wanneer het door mindere goede tijden gaat.
Geloof in jezelf, wij geloven in jou!

Kennis van je eigen krachten, altijd in jezelf geloven, een continu verlangen om te winnen, vol goede moed het gevecht blijven aangaan en obstakels te lijf gaan: dit zijn de kwaliteiten van Swimming Team Aalter. Nooit twijfelen aan je eigen kwaliteiten en sterke punten en keer op keer hieruit moed putten, ook bij een mindere dag.
De generatie van morgen

De club probeert niet alleen een rolmodel te zijn wat betreft zijn clubwerking, maar ook in zijn persoonlijkheden. Het karakter, de volharding en de werkwijze van zijn sporters en medewerkers moeten dan ook een lichtend voorbeeld kunnen zijn voor de generatie van morgen.
Het kan altijd nog beter.

Blijven kritisch zijn over je structuur en je werking, het is door continue te innoveren dat je kan blijven groeien. Samenwerkingen met andere clubs, interesse in zijn vak en het delen van informatie zijn slechte enkele zaken waardoor de club telkens op nieuw beter probeert te worden.
Zonder woorden hoort niemand je boodschap.

We proberen steeds opnieuw duidelijk, eenduidig en tijdig te communiceren. Via verschillende platformen proberen we een maximum aan mensen te bereiken om met trots over onze werking te vertellen, maar ook de zwemsport steeds opnieuw in een positief daglicht te stellen.
Een goed huisvaderbeleid.

De club beheren als "goede huisvader" is de sleutel tot een succesvol en langdurig bestaan. Door enkel maar uit te geven, wat je hebt verdiend, blijven de financiële balansen in de club positief zodat elk jaar opnieuw geïnvesteerd kan worden in de zwemsport.
Samenwerken maakt je sterker.

Eerlijkheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn hoekstenen van onze samenwerkingen. De club poogt met zijn partners een langdurige band op te bouwen en betrekt hen in hun werking. Het onderhoudt met eenzelfde zin voor samenwerking ook zijn banden met de gemeente en de federatie.
Plezier is het basisingrediënt van succes in een sport.

Elke sporter die faalt vreugde uit zijn trainingen te halen of met tegenzin het water induikt, zal nooit de grootste deugd uit zijn sport halen: triomferen. Vreugde voelen en sportplezier uitdragen zijn een even groot deel van de club als water noodzakelijk is voor zwemmen.

WIL JE LID WORDEN VAN SWIMMING TEAM AALTER?

OVER STA

Swimming Team Aalter is een zwemformatie die kwalitatieve begeleiding koppelt aan sportplezier.
Met een performant beleid proberen we een antwoord te bieden aan de vraag naar goede begeleiding aan de rand van het zwembad, met als doel het beste uit de sporter te halen.
We bouwen dan ook enthousiast elke dag een beetje verder aan onze werking. Bouw je mee?

IBAN: BE20 1030 4717 9656 en BIC: NICABEBB

Ondernemingsnr: 0665.709.713 – RPR afdeling Gent

MET DANK AAN ONZE HOOFDSPONSOR

https://staalter.be/wp-content/uploads/2023/08/LogoLootens-wit-1-160x160.png

© 2016 Swimming Team Aalter