Bestuursorgaan

https://staalter.be/wp-content/uploads/2023/09/Bestuur3.jpg

De algemene vergadering (AV) wordt elk jaar gehouden in de maand februari zoals statutair verplicht. Voor deze vergadering wordt dan ook elk lid uitgenodigd. Locatie en exacte datum worden tijdig geafficheerd, conform de wettelijke verplichtingen.

Swimming Team Aalter kiest resoluut voor transparantie. Op de AV van februari 2018 werd daarom unaniem gekozen om de huidige werking uit te breiden door enkele van zijn maandelijkse bestuursvergaderingen open te stellen voor geïnteresseerde leden. Hierdoor willen we het organiseren van evenementen, verder optimaliseren alsook tevens onze open-huis-cultuur in ere houden.

Onze vereniging zetelt tevens in de AV van de Sportadviesraad, werkt met een externe boekhouding en zelfs met andere clubs om zijn sportieve doelstellingen te bereiken. Ook werd in navolging van de AV een vertrouwenspersoon aangesteld welke door elk lid in alle sereniteit kan gecontacteerd worden wanneer er zowel intern en/of extern sprake zou zijn van (deontologisch) grensoverschrijdend gedrag, het schenden van de ethische code of pesterijen.

ONS BESTUURSORGAAN

https://staalter.be/wp-content/uploads/2023/10/2023_09_16_Fotoshoot1_KickOff_STA_KleinFormaat-5441-320x480.jpg

HOOFDTRAINERSAM LASOEN

https://staalter.be/wp-content/uploads/2023/10/2023_09_16_Fotoshoot1_KickOff_STA_KleinFormaat-5304-320x480.jpg

SECRETARIS, EVENEMENTENCINDY GOETHALS

https://staalter.be/wp-content/uploads/2023/10/2023_09_16_Fotoshoot1_KickOff_STA_KleinFormaat-5315-320x480.jpg

PENNINGMEESTER, SPORTSECRANN AUDENAERT

https://staalter.be/wp-content/uploads/2023/10/2023_09_16_Fotoshoot1_KickOff_STA_KleinFormaat-5289-320x480.jpg

SPONSORING, EVENEMENTENLIEVEN RUTSAERT

WIL JE LID WORDEN VAN SWIMMING TEAM AALTER?

OVER STA

Swimming Team Aalter is een zwemformatie die kwalitatieve begeleiding koppelt aan sportplezier.
Met een performant beleid proberen we een antwoord te bieden aan de vraag naar goede begeleiding aan de rand van het zwembad, met als doel het beste uit de sporter te halen.
We bouwen dan ook enthousiast elke dag een beetje verder aan onze werking. Bouw je mee?

IBAN: BE20 1030 4717 9656 en BIC: NICABEBB

Ondernemingsnr: 0665.709.713 – RPR afdeling Gent

MET DANK AAN ONZE HOOFDSPONSOR

https://staalter.be/wp-content/uploads/2023/08/LogoLootens-wit-1-160x160.png

© 2016 Swimming Team Aalter