Ondertussen zwem je enkele jaren competitie en schakelen we een tandje bij. Je traint gemiddeld 6 keer per week en er wordt een individueel groeitraject opgesteld waarbij deelname aan Vlaamse en Belgische (jeugd)kampioenschappen een must zijn.

Praktische informatie
Wanneer?
Prijsinformatie
Vervolgmodules