Algemene vergadering

De algemene vergadering (AV) wordt elk jaar gehouden in de maand februari zoals statutair verplicht. Voor deze vergadering wordt dan ook elk lid uitgenodigd. Locatie en exacte datum worden tijdig geafficheerd, conform de wettelijke verplichtingen.

 

Bestuur en management

Swimming Team Aalter kiest resoluut voor transparantie. Op de AV van februari 2018 werd daarom unaniem gekozen om de huidige werking uit te breiden door enkele van zijn maandelijkse bestuursvergaderingen open te stellen voor geïnteresseerde leden. Hierdoor willen we het organiseren van evenementen, verder optimaliseren alsook tevens onze open-huis-cultuur in ere houden.

Onderstaand worden onze verschillende bestuursorganen kort toegelicht en kan u alle leden terugvinden.

Onze vereniging zetelt tevens in de AV van de Sportadviesraad, werkt met een externe boekhouding en zelfs met andere clubs om zijn sportieve doelstellingen te bereiken. Ook werd in navolging van de AV een vertrouwenspersoon aangesteld welke door elk lid in alle sereniteit kan gecontacteerd worden wanneer er zowel intern en/of extern sprake zou zijn van (deontologisch) grensoverschrijdend gedrag, het schenden van de ethische code of pesterijen.

De raad van bestuur – verkozen door de leden – bepaalt het beleid en zet de bakens uit. Het superviseert ook het dagelijks en sportief bestuur in zijn activiteiten.
Please specify image url.

Koen Porters

voorzitter
Contacteer
or

+(32) 496 57 70 51

Please specify image url.

Isolde Van Den Driessche

secretaris,vertrouwenspersoon
Contacteer
or

+(32) 478 53 16 15

Please specify image url.

Ann Audenaert

penningmeester, sportsecretariaat,vertrouwenspersoon
Contacteer
or

+(32) 473 33 24 81

Please specify image url.

Sam Lasoen

bestuurslid, trainer
Contacteer
or

+(32) 474 58 88 40

Please specify image url.

Cindy Goethals

bestuurslid
Contacteer
or

Please specify image url.

Joeri Goethals

bestuurslid
Contacteer
or

Please specify image url.

Peter Van Avondt

bestuurslid
Contacteer
or

Please specify image url.

Tine Verhaeghen

bestuurslid
Contacteer
or

Het dagelijks bestuur verzorgt de dagelijkse werking van onze vereniging. Ze zijn het eerste contactpunt voor de leden.

Please specify image url.

Koen Porters

voorzitter
Contacteer
or

+(32) 496 57 70 51

Please specify image url.

Ann Audenaert

sportsecretariaat
Contacteer
or

+(32) 473 33 24 81

Please specify image url.

Sam Lasoen

hoofdcoördinator
Contacteer
or

+(32) 474 58 88 40

Please specify image url.

Tine Buyck

competitie
Contacteer
or

Please specify image url.

Margaux Naert

coördinator
Contacteer
or

Please specify image url.

Jonas Vlamijnck

coördinator
Contacteer
or

Please specify image url.

Sara Buyck

coördinator
Contacteer
or

Het sportief bestuurt bewaakt de sporttechnische invulling van het bewijs. Het gekozen beleid wordt hier omgezet in een concrete leerlijn.
Please specify image url.

Sam Lasoen

hoofdcoördinator, trainer
Contacteer
or

+(32) 474 58 88 40

Please specify image url.

Sepp Meyers

sporttech staf, trainer
Contacteer
or

Please specify image url.

Tine Buyck

sporttechn staf, trainster
Contacteer
or

Please specify image url.

Margaux Naert

sporttech staf, coördinator, lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Jonas Vlamijnck

sporttech staf, coördinator, lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Sara Buyck

sporttech staf, coördinator, lesgeefster
Contacteer
or

Please specify image url.

Isaak Porters

lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Marthe De Gussem

lesgeefster
Contacteer
or

Please specify image url.

Robin Vlamijnck

lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Jeffrey Van Parys

lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Laure Haenebalcke

lesgeefster
Contacteer
or

Please specify image url.

Thiele Schepens

lesgeefster
Contacteer
or

Please specify image url.

Yann Taillieu

lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Camille Roman

lesgeefster
Contacteer
or

Please specify image url.

Warre Opstaele

lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Jarne Van de Sompel

lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Arthur Claeys

lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Eline Droesbeke

lesgeefster
Contacteer
or

Please specify image url.

Matthis Goethals

lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Lisa Loontjens

lesgeefster
Contacteer
or

Please specify image url.

Hannelore Snoeck

lesgeefster
Contacteer
or