Algemene vergadering

De algemene vergadering (AV) wordt elk jaar gehouden in de maand februari zoals statutair verplicht. Voor deze vergadering wordt dan ook elk lid uitgenodigd. Locatie en exacte datum worden tijdig geafficheerd, conform de wettelijke verplichtingen.

 

Bestuur en management

Swimming Team Aalter kiest resoluut voor transparantie. Op de AV van februari 2018 werd daarom unaniem gekozen om de huidige werking uit te breiden door enkele van zijn maandelijkse bestuursvergaderingen open te stellen voor geïnteresseerde leden. Hierdoor willen we het organiseren van evenementen, verder optimaliseren alsook tevens onze open-huis-cultuur in ere houden.

Onderstaand worden onze verschillende bestuursorganen kort toegelicht en kan u alle leden terugvinden.

Onze vereniging zetelt tevens in de AV van de Sportadviesraad, werkt met een externe boekhouding en zelfs met andere clubs om zijn sportieve doelstellingen te bereiken. Ook werd in navolging van de AV een vertrouwenspersoon aangesteld welke door elk lid in alle sereniteit kan gecontacteerd worden wanneer er zowel intern en/of extern sprake zou zijn van (deontologisch) grensoverschrijdend gedrag, het schenden van de ethische code of pesterijen.

De raad van bestuur - verkozen door de leden - bepaalt het beleid en zet de bakens uit. Het superviseert ook het dagelijks en sportief bestuur in zijn activiteiten.
Please specify image url.

Koen Porters

voorzitter
Contacteer
or

+(32) 496 57 70 51

Please specify image url.

Michèle Cauwels

secretaris
Contacteer
or

+(32) 487 69 59 04

Please specify image url.

Ann Audenaert

penningmeester, sportsecretariaat
Contacteer
or

+(32) 473 33 24 81

Please specify image url.

Joke Meeuws

vertrouwenspersoon
Contacteer
or

+(32) 497 54 77 40

Please specify image url.

Sam Lasoen

bestuurslid, trainer
Contacteer
or

+(32) 474 58 88 40

Please specify image url.

Pieter Vanraes

bestuurslid, vertrouwenspersoon
Contacteer
or

+(32) 498 54 44 18

Het dagelijks bestuur verzorgt de dagelijkse werking van onze vereniging. Ze zijn het eerste contactpunt voor de leden.

Please specify image url.

Koen Porters

voorzitter
Contacteer
or

+(32) 496 57 70 51

Please specify image url.

Ann Audenaert

sportsecretariaat
Contacteer
or

+(32) 473 33 24 81

Please specify image url.

Sam Lasoen

hoofdcoördinator
Contacteer
or

+(32) 474 58 88 40

Please specify image url.

Tine Buyck

competitie
Contacteer
or

Please specify image url.

Isaak Porters

coördinator
Contacteer
or

Please specify image url.

Jonas Vlamijnck

coördinator
Contacteer
or

Please specify image url.

Sara Buyck

coördinator
Contacteer
or

Het sportief bestuurt bewaakt de sporttechnische invulling van het bewijs. Het gekozen beleid wordt hier omgezet in een concrete leerlijn.
Please specify image url.

Sam Lasoen

hoofdcoördinator, trainer
Contacteer
or

+(32) 474 58 88 40

Please specify image url.

Sepp Meyers

sporttech staf, trainer
Contacteer
or

Please specify image url.

Tine Buyck

sporttechn staf, trainster
Contacteer
or

Please specify image url.

Isaak Porters

sporttech staf, coördinator, lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Jonas Vlamijnck

sporttech staf, coördinator, lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Sara Buyck

sporttech staf, coördinator, lesgeefster
Contacteer
or

Please specify image url.

Margaux Naert

lesgeefster
Contacteer
or

Please specify image url.

Marthe De Gussem

lesgeefster
Contacteer
or

Please specify image url.

Robin Vlamijnck

lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Jeffrey Van Parys

lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Lars Meyers

lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Thiele Schepens

lesgeefster
Contacteer
or

Please specify image url.

Yann Taillieu

lesgever
Contacteer
or

Please specify image url.

Camille Roman

lesgeefster
Contacteer
or

Please specify image url.

Warre Opstaele

lesgever
Contacteer
or