Algemene vergadering

De algemene vergadering (AV) wordt elk jaar gehouden in de maand februari zoals statutair verplicht. Voor deze vergadering wordt dan ook elk lid uitgenodigd. Locatie en exacte datum worden tijdig geafficheerd, conform de wettelijke verplichtingen.

De agenda wordt opgesteld na afstemming bij alle leden, echter staan volgende zaken standaard op de agenda:

  • Mededeling van de aanwezigen en volmachten
  • Goedkeuring verslag algemene vergadering (vorig jaar)
  • Goedkeuring jaarrekening
  • Goedkeuring begroting
  • Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur (indien van toepassing)
  • Statuutswijzigingen (indien van toepassing)
  • Wijziging maatschappelijke zetel (indien van toepassing)
  • Ontslag en benoeming bestuurders
  • Uitsluiting lid (indien van toepassing)
  • Sportieve toelichting

Bestuur en management

Swimming Team Aalter kiest resoluut voor transparantie. Op de AV van februari 2018 werd daarom unaniem gekozen om de huidige werking uit te breiden door enkele van zijn maandelijkse bestuursvergaderingen open te stellen voor geïnteresseerde leden. Hierdoor willen we het organiseren van evenementen, verder optimaliseren alsook tevens onze open-huis-cultuur in ere houden.

Onderstaand worden onze verschillende bestuursorganen kort toegelicht en kan u alle leden terugvinden.

Onze vereniging zetelt tevens in de AV van de Sportadviesraad, werkt met een externe boekhouding en zelfs met andere clubs om zijn sportieve doelstellingen te bereiken. Ook werd in navolging van de AV een vertrouwenspersoon aangesteld welke door elk lid in alle sereniteit kan gecontacteerd worden wanneer er zowel intern en/of extern sprake zou zijn van (deontologisch) grensoverschrijdend gedrag, het schenden van de ethische code of pesterijen.

Please specify image url.

Koen Porters

voorzitter
Contacteer
or

+(32) 496 57 70 51

Please specify image url.

Michèle Cauwels

secretaris
Contacteer
or

+(32) 473 50 33 96

Please specify image url.

Ann Audenaert

penningmeester
Contacteer
or

+(32) 473 33 24 81

Please specify image url.

Joke Meeuws

vertrouwenspersoon
Contacteer
or

+(32) 497 54 77 40

Please specify image url.

Vicky Beernaerts

evenementsverantwoordelijke
Contacteer
or

+(32) 478 43 22 51

Please specify image url.

Sam Lasoen

bestuurslid, hoofdtrainer
Contacteer
or

+(32) 474 58 88 40

Please specify image url.

Eddy De Weirdt

bestuurslid
Contacteer
or

+(32) 473 95 79 76

Please specify image url.

Pieter Vanraes

bestuurslid
Contacteer
or

+(32) 498 54 44 18

Voor alle vragen kan u steeds terecht door middel van een mail naar info@staalter.be waar wij u zo spoedig mogelijk voorzien van een antwoord of u doorverwijzen naar de daarvoor aangewezen persoon.

Ons dagelijks bestuur bestaat uit enkele vaste medewerkers, het sportsecretariaat, de webmaster en uiteraard onze sportieve staf.

Voor alle vragen omtrent wedstrijden kan u steeds terecht door middel van een mail naar sportsecretariaat@staalter.be waar wij u zo spoedig mogelijk voorzien van een antwoord.

Please specify image url.

Sam Lasoen

hoofdtrainer
Contacteer
or

+(32) 474 58 88 40

Please specify image url.

Tine Buyck

trainster
Contacteer
or

Please specify image url.

Lars Meyers

trainer
Contacteer
or

Please specify image url.

Jeffrey Van Parys

trainer
Contacteer
or

Please specify image url.

Isaak Porters

trainer
Contacteer
or

Please specify image url.

Nicolas Catry

trainer
Contacteer
or

Please specify image url.

Jonas Vlamijnck

trainer
Contacteer
or

Please specify image url.

Margaux Naert

trainer
Contacteer
or

Please specify image url.

Marthe De Gussem

trainer
Contacteer
or

Please specify image url.

Anna Beirens

trainer
Contacteer
or

Please specify image url.

Robin Vlamijnck

trainer
Contacteer
or

Zowel op sportief als bestuurlijk vlak beroept onze werking zich ook op externen met kennis van zaken met als doel een zo goed mogelijk beleid te voeren.

Om ons financieel beleid transparant te houden, werken wij dan ook met een externe boekhouder.

Door middel van de expertise van de verschillende deelpartijen maken wij ons sterk een performant beleid te voeren.